MERCADÉ ADVOCATS

Dret de Família i de Successions

Actuacions i tota classe de procediments davant del Jutjat de Família, separacions i divorcis, modificacions de mesures, guarda i custòdia de menors d’edat… 

Dret mercantil

Actuacions i tota classe de procediments davant del Jutjat del Mercantil, responsabilitat d’administrador, dret concursal i de la insolvència, assessorament i presentació de concursos de creditors

Dret internacional

Expedients de Nacionalitat, Procediments administratius per l’obtenció d’autoritzacions de residència i treball a Espanya, re-agrupament familiar

Dret civil

Actuacions i tota classe de procediments davant de la jurisdicció civil: actes de conciliació, reclamacions de quantitat, procediments monitoris, canviaris, verbals, ordinaris, mesures cautelars, execucions hipotecàries

Últimes notícies:

El nostre despatx romandrà tancat des del 28 de març a les 14 hores, fins…

Hem traslladat el nostre despatx a Rambla de Ferran, núm. 52, 3r 2a B, 25007…

Vol fer-nos alguna consulta?

Sense cap compromís per a vostè, sense necessitat de donar-se d’alta ni de registrar-se, podrà realitzar les seves consultes legals amb nosaltres

<<<<<<<<<<<<